Join Us

加入三迪

 • 上海总部

  地址:上海市松江区广富林路599弄上海三迪中心26楼
  电话:021-57790376
  传真:021-57790376
  电邮:info@guoshigroup.com
 • 香港办公室

  地址:香港干诺道西118号20楼2008室
  电话:852-25877786
  传真:852-25877763
  电邮:info@chinasandi.com.cn
 • © 2023 中国三迪控股有限公司
  Powered by HXTC廉正监察联络三迪客户服务